Wyważanie i naprawy wentylatorów

Wykonujemy wyważanie statyczne oraz dynamiczne wentylatorów wszelkich typów o średnicach z przedziału Ø100 ÷ Ø1800. Istnieje także możliwość wykonania tej operacji w miejscu pracy wentylatora.

Wyciszanie istniejących wentylatorów

Specjalizujemy się w przebudowach istniejących wentylatorów celem ich wyciszenia. Przebudowa polega na zmniejszeniu obrotów do 700÷800/min, co daje redukcję energii akustycznej o około połowę. Ostateczny stopień wyciszenia zależy od warunków zabudowy (współpraca z siecią, sposób posadowienia) i może sięgnąć 12 dB.
Przebudowy dokonuje się przez przeniesienie silnika na zewnątrz kanału, osadzenie na osi wewnątrz kanału dwu wirników (celem zachowania parametrów wentylatora) oraz wykonania napędu paskami klinowymi. Wykorzystuje się przy tym istniejącą obudowę wentylatora oraz silnik. Jednocześnie sprawdzamy, czy nie został zamontowany zbyt duży silnik. Dość częste są sytuacje, że silnik ma moc dwa razy większą, niż jest to konieczne.
Opisany sposób wyciszenia jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem wyciszania - przez likwidację źródła hałasu. Przebudowę możemy wykonać u zleceniodawcy w miejscu zabudowania wentylatora.

Poniższy rysunek obrazuje schematycznie rodzaj dokonanych przeróbek.


schemat przeróbkipowrót do strony startowej